دوره اشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018

شروع:
پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۹۸ ۱۱:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
دوره اشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.