رویداد به پایان رسیده است!
سومین پیش رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینی اجتماعی همخیر ویژه خیریه ها در تاریخسه‌شنبه ۲۶ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سومین پیش رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینی اجتماعی همخیر ویژه خیریه ها

شروع:
سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ ۱۹:۰۰
سومین پیش رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینی اجتماعی همخیر ویژه خیریه ها
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر محمد گوهریان

دکتر محمد گوهریان

رئیس کانون کارآفرینی اصفهان

آدرس:اصفهان اصفهان ؛ خیابان طیب؛ کوچه سرلت؛ حسینیه چهارده معصوم صفوی؛ درب داخل کوچه ( کتابخانه و سالن همایش) ؛ طبقه 2