رویداد به پایان رسیده است!
آموزش spss در 12 ساعت در تاریخجمعه ۲۸ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آموزش spss در 12 ساعت

شروع:
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
آموزش spss در 12 ساعت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 

 • کارگاه به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.
 • هنگام خرید بلیط از شما راجع به نحوه شرکت در کلاس سوال می گردد.
 •  در این کارگاه اتوکد دو بعدی را بطور کامل فراخواهید گرفت
 • فیلم کارگاه نیز به شما داده خواهد شد
 • محل برگزاری: دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • آدرس: امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان تراشکاری، دفتر مثبت6

 

 • اعطای مدرک معتبر دو زبانه
 • این دوره در 2 جلسه 6ساعته برگزار می گردد
  5شنبه و جمعه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 الی 14 


سرفصل دوره آموزش   SPSS مقدماتي

بخش اول:مقدمه اي بر روش تحقيق

 • انواع روشهاي پژوهش
 • دسته بندي روش هاي پژوهش بر اساس هدف
 • دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس هدف
 • انواع متغيرهاي پژوهش
 • مقياس هاي اندازه گيري متغيرها
 • جامعه آماري و نمونه آماري
 • روش هاي گردآوري اطلاعات
 • تهيه پرسشنامه
 • روايي پرسشنامه
 • پايائي پرسشنامه
 • روش هاي آماري مورد استفاده  
 • خلاصه آزمونهاي پارامتريك
 • خلاصه آزمونهاي ناپارامتريك

بخش دوم: شروع كار با نرم افزار

 • آشنائي با محيط برنامه
 • وارد كردن داده ها در برنامه
 • آشنايي و كار با منوي هاي مهم و كاربردي
 • محاسبه ميانگين سوالات پرسشنامه
 • شناسائي داده هاي گم شده

 

بخش سوم: محاسبات آمار توصيفي 

 • مقدمه اي بر محاسبات آمار توصيفي
 • محاسبه فراواني هاي داده ها
 • محاسبه شاخص هاي توصيفي
 • محاسبه جداول متقاطع
 • ترسيم انواع نمودارهاي حرفه اي

 

بخش چهارم :روش هاي محاسبه پايائي

 • محاسبه آلفاي كرونباخ
 • پايائي به روش دونيم كردن
 • پايائي به روش موازي

بخش پنجم : آزمون هاي فرض آماري پيرامون ميانگين جامعه 

 • آزمونt تك نمونه 
 • آزمون t مستقل
 • آزمون t زوجي
 • آزمون تحليل واريانس
 • آزمون هاي پس از تجربله
 • ضريب همبستگي پيرسون
 • ضريب همبستگي اسپيرمن
 • ضريب همبستگي كندال

آدرس:تهران دانشگاه تهران