رویداد به پایان رسیده است!
مجموعه نشست های انتقال تجربه: نگاهی کلان و انتقادی به غرب امروز؛ تحصیل و مهاجرت در تاریخ دوشنبه ۱۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مجموعه نشست های انتقال تجربه: نگاهی کلان و انتقادی به غرب امروز؛ تحصیل و مهاجرت

شروع:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۵:۰۰
مجموعه نشست های انتقال تجربه: نگاهی کلان و انتقادی به غرب امروز؛ تحصیل و مهاجرت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجموعه آمفی تئاتر های مرکزی