رویداد به پایان رسیده است!
استارتاپ گرایند با حضور برادران امیری بنیانگذاران زرین پال(بررسی صنعت فینتک) در مدرسه عالی کسب و کار ماهان در تاریخ دوشنبه ۲۷ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

استارتاپ گرایند با حضور برادران امیری بنیانگذاران زرین پال(بررسی صنعت فینتک) در مدرسه عالی کسب و کار ماهان

شروع:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۲۰:۰۰
استارتاپ گرایند با حضور برادران امیری بنیانگذاران زرین پال(بررسی صنعت فینتک) در مدرسه عالی کسب و کار ماهان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران سهروردی شمالی - میرزای زینالی شرقی - پلاک 51 - مدرسه عالی کسب و کار ماهان