نکات کاربردی در مالیات بر ارزش افزوده + صورت معاملات فصلی | مشهد

شروع:
سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: مشهد
نکات کاربردی در مالیات بر ارزش افزوده + صورت معاملات فصلی | مشهد
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۴:۰۰۱۴:۱۵
محتوای آموزشی (ارزش افزوده)۱۴:۱۵۱۵:۴۵
استراحت۱۵:۴۵۱۶:۰۰
محتوای آموزشی (معاملات فصلی)۱۶:۰۰۱۷:۳۰
پرسش و پاسخ۱۷:۳۰۱۸:۰۰

آدرس:مشهد طرقبه، بلوار امام رضا، روبروی امام رضا ۵، مجتمع هتل ثامن طرقبه