رویداد به پایان رسیده است!
سمینار آشنایی و چالش دو روزه ماتریس پرورش مشاور و«جنرالیست» کسب و کار در تاریخشنبه ۹ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار آشنایی و چالش دو روزه ماتریس پرورش مشاور و«جنرالیست» کسب و کار

شروع:
جمعه ۸ تیر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۹ تیر ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان: تهران
موضوع:مدیریت / غیره
سمینار آشنایی و چالش دو روزه ماتریس پرورش مشاور و«جنرالیست» کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران نیاوران، سه راه یاسر، کوچه مطهری