مدیریت زمان و افزایش بهره وری برای موفقیت در زندگی و کسب و کار

شروع:
دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲ دی ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
مدیریت زمان و افزایش بهره وری برای موفقیت در زندگی و کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران نارمک - خیابان حیدرخانی - دانشگاه علم و صنعت ایران- ساختمان باشگاه نوآوری نیترو (ورود از درب شماره 3 دانشگاه، واقع در خیابان ملکلو)