ورکشاپ های تخصصی با هدف تربیت نیروی حرفه ای مورد نیاز شرکت کوباک

شروع:
دوشنبه ۱ مهر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۳۰ مهر ۹۸ ۱۹:۰۰
ورکشاپ های تخصصی با هدف تربیت نیروی حرفه ای مورد نیاز شرکت کوباک
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سنندج خیابان مولوی، واحد تجاری مجتمع میلاد، شرکت کوباک