رویداد به پایان رسیده است!
تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری آزمایشگاه ها (ISO17025)با استفاده از نرم افزار MINITAB,EXCEL در تاریخپنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری آزمایشگاه ها (ISO17025)با استفاده از نرم افزار MINITAB,EXCEL

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری آزمایشگاه ها (ISO17025)با استفاده از نرم افزار MINITAB,EXCEL
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

1.       مقدمه ای بر مباحث تضمین کیفیت و کنترل کیفیت (QA/QC) در آزمایشگاه ها

2.       مقدمه ای بر مباحث مرتبط با درستی ، صحت ، دقت و انواع خطاها در اندازه گیری

3.       معرفی انواع روش های کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری و تشریح آنها

4.       تشریح مباحث آماری مرتبط با نمودارهای نرمال

5.       معرفی و کاربرد آماره های مرتبط با مباحث داده های پرت، روند داشتن داده ها و نرمال بودن داده ها

(Qtest ,dicson,grabs,…….. )

6.       معرفی و تشریح آماره های کاربردی برای مقایسه دو گروه از نتایج (t,test of test,……. )

7.       تشریح مباحث مرتبط با مقایسات بین آزمایشگاهی و آماره های مرتبط با آن ها از جمله آماره های :

         Chochran, Zscore, k ,h , En

8.       تشریح نمودارهای کنترل چارت میانگین و دامنه کاربرد آنها در آزمایشگاه ها در آزمون های مرتبط

 با نمونه های پایدارو ناپایدار

آقای مهندس علی طولابی منفرد

آقای مهندس علی طولابی منفرد

مدرس

• جناب آقای مهندس علی طولابی منفرد
 تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی
 سابقه کار: بیش از 15سال در زمینه آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد شیمیایی( مواد نفتی و پایه نفتی- لاستیک ها- پوشش های فلزی و غیر فلزی) – تجهیزات شیمیایی و کالیبراسیون تجهیزات
 سابقه 3سال مدیریت در حوزه معاونت کیفیت صنایع غذایی
سوابق فعالیت:
 ارزیاب مدل تعالی سازمانی EFQM
 سر ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO 17025
سابقه ارزیابی بیش از 700شرکت معتبر و بزرگ کشور در حوزه استاندارد ISO 17025
 کارشناس مسئول بررسی نظرات فنی کمیته TC34در تجدید نظر استاندارد های ISO 5725 در زمیته درستی، دقت و صحت روش های اندازه گیری.
 عضو اصلی کمیته فنی کدکس مواد غذایی ایران.
 عضو کمیته بررسی کننده محاسبات BMCو CMCمرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 عضو کمیته تخصصی برگزار کننده آزمون مهارت PT در نهاد دقت آزما
 دارای گواهینامه بین المللی سر ارزیابی ISO 17025
 دارای پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد در حوزه آموزش مترولوژِی اوزان و مقیاسها
 مجری تدوین سند راهنمای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای بهداشت محیط سازمان بهداشت جهانی WHO در ایران.
 مجری تدوین استاندارد های کالیبراسیون ایران در زمینه کالیبراسیون اسپکتروفتومتر ها - پی اچ متر ها - ویسکومتر ها - هیدرومتر ها - هدایت سنج ها
 مجری تدوین استانداردهای تضمین کیفیت - مواد مرجع و عدم قطعیت نتایج اندازه گیری
 مشارکت در تدوین استاندارد های مواد مرجع
 مشارکت در تدوین چند استاندارد ملی در سازمان ملی استاندارد از جمله استاندارد های سوخت های هوایی ٬روغن ها وGLPآزمایشگاههای سموم و ....
 دارای یک مقاله علمی در انجمن شیمی امریکا Organometallic در سال 2011 با عنوان:
Theoretical investigation into the palladium-catalyzed silaboration of pyridines
و 2مقاله علمی در سمینار های ملی شیمی ایران.
 برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب در سازمان ملی استاندارد( جهت مسئولین تایید صلاحیت ادارات کل استاندارد استانهای کشور)
 برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها جهت مسئولین بهداشت آزمایشگاههای بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
مدرس دوره های آموزشی:
1- دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت نتایج اندازه گیری( عمومی )
2- دوره آموزشی تخصصی مبانی و محاسبه عدم قطعیت در آزمایشگاههای آزمونهای فیزیکی و شیمیایی( آنالیز دستگاهی-اندازه گیری های شیمیایی وآزمون های فیزیکی و مکانیکی )

3- دوره آموزشی محاسبات عدم قطعیت پیشرفته ( انواع رویکرد های مختلف محاسبه عدم قطعیت- کاربرد و مقایسه انواع رویکرد ها- عدم قطعیت ناشی از نمونه بر داری و ....)..پیش نیاز این دوره گذراندن حداقل یک دوره آموزشی عدم قطعیت
می باشد.
4- دور آموزشی کنترل کیفیت آماری SQC
5_دوره آموزشی تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری
6_دوره آموزشی تخصصی کالیبراسیون جرم ( ترازو ها- وزنه ها و باسکول ها ) و حجم ( انواع ظروف حجمی پیستونی و شیشه ای )
7- دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاههای آزمون با استفاده از مواد مرجع (اسپکتروفتومترها- ویسکومترها- هدایت سنج ها -هیدرومترها - pHمتر ها و رفرکتومتر ها )
8- دوره آموزشی مبانی ویسکوزیته-روش های اندازه گیری ویسکوزیته و کالیبراسیون انواع ویسکومتر ها از جمله کاپیلاری- چرخشی- فالینگ بال و..........
9- دوره آموزشی تصدیق و کالیبراسیون تجهیزات آنالیز دستگاهی GCو HPLCو اسپکتروفتومتر UV-VIS
10- دوره آموزشی آشنایی با مواد مرجع و کاربرد آنها
11- دوره تشریح مبانی و الزامات ISO 17025و ممیزی داخلی
12- دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد ISO 17025سوابق تدریس
 برگزای دوره های آموزشی به مدت بیش از 15سال در حوزه های ذکر شده در صنایع مختلف از جمله: صنایع پتروشیمی( پترو شیمی فجر – غدیر - فارابی – جم- رهروان پتروشیمی و...) – صنایع سیمان (سیمان تهران )– دانشگاههای علوم پزشکی کشور- صنایع پالایشگاهی(فاز 1تا 10پارس جنوبی ) – نیشکر خوزستان- سازمان انتقال خون ایران – ادارات استاندارد استانها ( اصفهان- سمنان- خراسان رضوی- خوزستان و .) - جامع مدیران کنترل و کیفیت استان یزد – رنگ سحر- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشور و ......
 مشاوره و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در بیش از 50شرکت بزرگ کشور از جمله: ایران خودرو دیزل- شرکت بتن شنزار- آزمایشگاه پلی اتیلنی لوله میراب طوس- توسعه گاز خمین- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی- آزمایشگاه زیست محیطی پایا پرداز محیط- روداب پلاست کرمان – ضوابط بهداشتی و استاندارد قشم- شرکت بهداشتی بازرگانی صحت – لبنیات ارژن فارس- شیشه ونوس- شیمی فرآیند دیزل و ......
زمینه های تخصصی فعالیت:
 کالیبراسیون جرم و حجم
 کالیبراسیون تجهیزات شیمیایی و مکانیکی
 شیمی مواد غذایی
 پوشش های صنعتی – رنگ ها و رزین ها
 پلیمرها – لاستیک ها و پلاستیک ها
 کاشی و سرامیک
 چسب ها و رزین ها
 شیمی تر و آنالیز محلول های شیمیایی
 شیمی آب و فاضلاب و پساب های صنعتی
 سوخت ها و روغن ها و مواد پایه نفتی و حلال های صنعتی
 شیمی خاک و آب
 شیمی غذایی و اندازه گیری سموم و عناصر سنگین و .... در مواد غذایی
 آنالیز دستگاهی از جمله اسپکترو فتومتر ها –کرو ماتوگرافی های GCو HPLCو ....

برگزارکنندگان

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

معرفی شرکت کاوشگران بهبود کیفیت :
• واحد مشاوره :
 مشاوره واستقرار سیستم های مدیریت و استاندارد های سری ISO
 مشاوره مدیریت و توسع منابع انسانی
 مشاوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، مدیریت عملکرد و بهره وری
 طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی، ابزار و فنون مهندسی، مهندسی کیفیت ، مهندسی صنایع و بهره وری
 پیاده سازی و استقرار سیستم 5S (هفت سین نظام آراستگی)
 پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE)
• واحد عارضه یابی :
 عارضه یابی صنعتی و سازمانی
• واحد آموزش :
 برگزاری همایش کوچینگ با 100 نفر شرکت کننده
 برگزاری همایش منابع انسانی با 280 نفر شرکت کننده
 برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و مهندسی صنایع به صورت کوتاه مدت
 به صورت عمومی و خصوصی
 ارائه مدرک بین المللی BRS
 ارائه مدرک داخلی و شرکت شهرک های صنعتی
 قابلیت ردیابی مدرک های بین المللی صادره
 برگزار کننده سمینارها و همایش های تخصصی
 استفاده از اساتید برتر کشور

• ماموریت :
 ارائه خدمات مشاوره ، آموزش و پژوهش جهت طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریتی و کیفیتی و استانداردهای ملی و
بین‌المللی، بکارگیری ابزارهای ارتقاء کیفیت و بهره‌وری، در سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای تمامی ذینفعان و
ایجاد ارزش افزوده و افزایش مزیت رقابتی مشتریان است.
 مشاوره، آموزش و پژوهش در زمینه انواع مباحث مدیریت و توسعه منابع انسانی و تعالی سازمانی
 پرورش و تربیت مدیران، مشاوران و کارشناسان به صورت حرفه‌ای

• چشم انداز :
 ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای درسطح عالی در زمینه مدیریت، انواع استانداردهای ISO و مهندسی صنایع برای انواع سازمان‌ها و پروژه‌های کلان کشور
 تأسیس آموزشگاه مدیریت و مهندسی صنایع معتبر جهانی
 تأسیس دفتر نشریه و چاپ فصلنامه‌های تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع
 ایجاد محيطي برای کارکنان كه در آن روحيه، توان و تعهد نسبت به پيروزي جان بگيرد، محيطي كه در آن نيروي كار توانا و متنوع اين شركت، شاهد رشد و موفقيت افراد شركت باشد، موفقيتي كه رابطه مستقيم با موفقيت شركت دارد

• ارزشها
 پایبندی به بالاترین استانداردهای حرفه‌ای
 قرار دادن اولویت منافع مشتری به منافع این شرکت
 رعایت استانداردهای بالای اخلاقی
 حفظ اطلاعات مشتری
 ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتری
 بهبود عملکرد مشتریان ما به طور قابل توجهی
 نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان
 ایجاد روابط پایدار مبتنی بر اعتماد
برخی از مشتریان استقرار و مشاوره شرکت کاوشگران:

 صنایع توسعه بسته بندی آپادانا
 چوب سنگ نگین شرق
 چوب سنگ سناباد
 صنایع غذایی مهتا
 رایانه ثانیه شمارشرق
 ایزوگام جاوید
 شرکت ماشین روستا
 موسسه اموزش عالی بینالود
 شرکت نرم افزاری آموت
 سیمان شرق
 شرکت میراب لوله توس
 شرکت لوله شرق آسیا
 شرکت خوراک دام ماکیان فسفات
برخی از مشتریان آموزشی :
 سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی
 نان اوران رضا (صنایع غذایی 95 95 )
 کاشی زهره
 تکلان توس
 صنایع امام هادی
 توانکاران
 شرکت ابزار پزشکی اسوه اسیا
 پلیمر توس
 رنگ سیکلمه
 موسسه اموزش عالی بینالود
 صفا تک رضوی
 الکترونیک خراسان
 صنایع غذایی عالیس
 سیمان شرق
 کاشی تیما
 صنایع غذایی گرینه
 نرم افزاری آموت
 دانشگاه خیام و....

توضیحات

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند ؟

ü      رئیس آزمایشگاه

ü      مدیران آزمایشگاه

ü      تکنسین های آزمایشگاه

ü      مسئول فنی ها یا کارشناسان آزمایشگاه ها

ü      مدیرن کنترل کیفیت و مدیران تضمین کیفیت آزمایشگاه ها

 

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
بله
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر

آدرس:مشهد شهرک فناوری صنایع غذایی بیوتکنولوژی شمال شرق