تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری آزمایشگاه ها (ISO17025)با استفاده از نرم افزار MINITAB,EXCEL

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری آزمایشگاه ها (ISO17025)با استفاده از نرم افزار MINITAB,EXCEL
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

1.       مقدمه ای بر مباحث تضمین کیفیت و کنترل کیفیت (QA/QC) در آزمایشگاه ها

2.       مقدمه ای بر مباحث مرتبط با درستی ، صحت ، دقت و انواع خطاها در اندازه گیری

3.       معرفی انواع روش های کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری و تشریح آنها

4.       تشریح مباحث آماری مرتبط با نمودارهای نرمال

5.       معرفی و کاربرد آماره های مرتبط با مباحث داده های پرت، روند داشتن داده ها و نرمال بودن داده ها

(Qtest ,dicson,grabs,…….. )

6.       معرفی و تشریح آماره های کاربردی برای مقایسه دو گروه از نتایج (t,test of test,……. )

7.       تشریح مباحث مرتبط با مقایسات بین آزمایشگاهی و آماره های مرتبط با آن ها از جمله آماره های :

         Chochran, Zscore, k ,h , En

8.       تشریح نمودارهای کنترل چارت میانگین و دامنه کاربرد آنها در آزمایشگاه ها در آزمون های مرتبط

 با نمونه های پایدارو ناپایدار

آقای مهندس علی طولابی منفرد

آقای مهندس علی طولابی منفرد

مدرس

• جناب آقای مهندس علی طولابی منفرد
 تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی
 سابقه کار: بیش از 15سال در زمینه آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد شیمیایی( مواد نفتی و پایه نفتی- لاستیک ها- پوشش های فلزی و غیر فلزی) – تجهیزات شیمیایی و کالیبراسیون تجهیزات
 سابقه 3سال مدیریت در حوزه معاونت کیفیت صنایع غذایی
سوابق فعالیت:
 ارزیاب مدل تعالی سازمانی EFQM
 سر ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO 17025
سابقه ارزیابی بیش از 700شرکت معتبر و بزرگ کشور در حوزه استاندارد ISO 17025
 کارشناس مسئول بررسی نظرات فنی کمیته TC34در تجدید نظر استاندارد های ISO 5725 در زمیته درستی، دقت و صحت روش های اندازه گیری.
 عضو اصلی کمیته فنی کدکس مواد غذایی ایران.
 عضو کمیته بررسی کننده محاسبات BMCو CMCمرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 عضو کمیته تخصصی برگزار کننده آزمون مهارت PT در نهاد دقت آزما
 دارای گواهینامه بین المللی سر ارزیابی ISO 17025
 دارای پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد در حوزه آموزش مترولوژِی اوزان و مقیاسها
 مجری تدوین سند راهنمای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای بهداشت محیط سازمان بهداشت جهانی WHO در ایران.
 مجری تدوین استاندارد های کالیبراسیون ایران در زمینه کالیبراسیون اسپکتروفتومتر ها - پی اچ متر ها - ویسکومتر ها - هیدرومتر ها - هدایت سنج ها
 مجری تدوین استانداردهای تضمین کیفیت - مواد مرجع و عدم قطعیت نتایج اندازه گیری
 مشارکت در تدوین استاندارد های مواد مرجع
 مشارکت در تدوین چند استاندارد ملی در سازمان ملی استاندارد از جمله استاندارد های سوخت های هوایی ٬روغن ها وGLPآزمایشگاههای سموم و ....
 دارای یک مقاله علمی در انجمن شیمی امریکا Organometallic در سال 2011 با عنوان:
Theoretical investigation into the palladium-catalyzed silaboration of pyridines
و 2مقاله علمی در سمینار های ملی شیمی ایران.
 برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب در سازمان ملی استاندارد( جهت مسئولین تایید صلاحیت ادارات کل استاندارد استانهای کشور)
 برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها جهت مسئولین بهداشت آزمایشگاههای بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
مدرس دوره های آموزشی:
1- دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت نتایج اندازه گیری( عمومی )
2- دوره آموزشی تخصصی مبانی و محاسبه عدم قطعیت در آزمایشگاههای آزمونهای فیزیکی و شیمیایی( آنالیز دستگاهی-اندازه گیری های شیمیایی وآزمون های فیزیکی و مکانیکی )

3- دوره آموزشی محاسبات عدم قطعیت پیشرفته ( انواع رویکرد های مختلف محاسبه عدم قطعیت- کاربرد و مقایسه انواع رویکرد ها- عدم قطعیت ناشی از نمونه بر داری و ....)..پیش نیاز این دوره گذراندن حداقل یک دوره آموزشی عدم قطعیت
می باشد.
4- دور آموزشی کنترل کیفیت آماری SQC
5_دوره آموزشی تضمین کیفیت و کنترل کیفی نتایج اندازه گیری
6_دوره آموزشی تخصصی کالیبراسیون جرم ( ترازو ها- وزنه ها و باسکول ها ) و حجم ( انواع ظروف حجمی پیستونی و شیشه ای )
7- دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاههای آزمون با استفاده از مواد مرجع (اسپکتروفتومترها- ویسکومترها- هدایت سنج ها -هیدرومترها - pHمتر ها و رفرکتومتر ها )
8- دوره آموزشی مبانی ویسکوزیته-روش های اندازه گیری ویسکوزیته و کالیبراسیون انواع ویسکومتر ها از جمله کاپیلاری- چرخشی- فالینگ بال و..........
9- دوره آموزشی تصدیق و کالیبراسیون تجهیزات آنالیز دستگاهی GCو HPLCو اسپکتروفتومتر UV-VIS
10- دوره آموزشی آشنایی با مواد مرجع و کاربرد آنها
11- دوره تشریح مبانی و الزامات ISO 17025و ممیزی داخلی
12- دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد ISO 17025سوابق تدریس
 برگزای دوره های آموزشی به مدت بیش از 15سال در حوزه های ذکر شده در صنایع مختلف از جمله: صنایع پتروشیمی( پترو شیمی فجر – غدیر - فارابی – جم- رهروان پتروشیمی و...) – صنایع سیمان (سیمان تهران )– دانشگاههای علوم پزشکی کشور- صنایع پالایشگاهی(فاز 1تا 10پارس جنوبی ) – نیشکر خوزستان- سازمان انتقال خون ایران – ادارات استاندارد استانها ( اصفهان- سمنان- خراسان رضوی- خوزستان و .) - جامع مدیران کنترل و کیفیت استان یزد – رنگ سحر- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشور و ......
 مشاوره و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در بیش از 50شرکت بزرگ کشور از جمله: ایران خودرو دیزل- شرکت بتن شنزار- آزمایشگاه پلی اتیلنی لوله میراب طوس- توسعه گاز خمین- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی- آزمایشگاه زیست محیطی پایا پرداز محیط- روداب پلاست کرمان – ضوابط بهداشتی و استاندارد قشم- شرکت بهداشتی بازرگانی صحت – لبنیات ارژن فارس- شیشه ونوس- شیمی فرآیند دیزل و ......
زمینه های تخصصی فعالیت:
 کالیبراسیون جرم و حجم
 کالیبراسیون تجهیزات شیمیایی و مکانیکی
 شیمی مواد غذایی
 پوشش های صنعتی – رنگ ها و رزین ها
 پلیمرها – لاستیک ها و پلاستیک ها
 کاشی و سرامیک
 چسب ها و رزین ها
 شیمی تر و آنالیز محلول های شیمیایی
 شیمی آب و فاضلاب و پساب های صنعتی
 سوخت ها و روغن ها و مواد پایه نفتی و حلال های صنعتی
 شیمی خاک و آب
 شیمی غذایی و اندازه گیری سموم و عناصر سنگین و .... در مواد غذایی
 آنالیز دستگاهی از جمله اسپکترو فتومتر ها –کرو ماتوگرافی های GCو HPLCو ....

برگزارکنندگان

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

معرفی شرکت کاوشگران بهبود کیفیت :
• واحد مشاوره :
 مشاوره واستقرار سیستم های مدیریت و استاندارد های سری ISO
 مشاوره مدیریت و توسع منابع انسانی
 مشاوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، مدیریت عملکرد و بهره وری
 طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی، ابزار و فنون مهندسی، مهندسی کیفیت ، مهندسی صنایع و بهره وری
 پیاده سازی و استقرار سیستم 5S (هفت سین نظام آراستگی)
 پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE)
• واحد عارضه یابی :
 عارضه یابی صنعتی و سازمانی
• واحد آموزش :
 برگزاری همایش کوچینگ با 100 نفر شرکت کننده
 برگزاری همایش منابع انسانی با 280 نفر شرکت کننده
 برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و مهندسی صنایع به صورت کوتاه مدت
 به صورت عمومی و خصوصی
 ارائه مدرک بین المللی BRS
 ارائه مدرک داخلی و شرکت شهرک های صنعتی
 قابلیت ردیابی مدرک های بین المللی صادره
 برگزار کننده سمینارها و همایش های تخصصی
 استفاده از اساتید برتر کشور

• ماموریت :
 ارائه خدمات مشاوره ، آموزش و پژوهش جهت طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریتی و کیفیتی و استانداردهای ملی و
بین‌المللی، بکارگیری ابزارهای ارتقاء کیفیت و بهره‌وری، در سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای تمامی ذینفعان و
ایجاد ارزش افزوده و افزایش مزیت رقابتی مشتریان است.
 مشاوره، آموزش و پژوهش در زمینه انواع مباحث مدیریت و توسعه منابع انسانی و تعالی سازمانی
 پرورش و تربیت مدیران، مشاوران و کارشناسان به صورت حرفه‌ای

• چشم انداز :
 ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای درسطح عالی در زمینه مدیریت، انواع استانداردهای ISO و مهندسی صنایع برای انواع سازمان‌ها و پروژه‌های کلان کشور
 تأسیس آموزشگاه مدیریت و مهندسی صنایع معتبر جهانی
 تأسیس دفتر نشریه و چاپ فصلنامه‌های تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع
 ایجاد محيطي برای کارکنان كه در آن روحيه، توان و تعهد نسبت به پيروزي جان بگيرد، محيطي كه در آن نيروي كار توانا و متنوع اين شركت، شاهد رشد و موفقيت افراد شركت باشد، موفقيتي كه رابطه مستقيم با موفقيت شركت دارد

• ارزشها
 پایبندی به بالاترین استانداردهای حرفه‌ای
 قرار دادن اولویت منافع مشتری به منافع این شرکت
 رعایت استانداردهای بالای اخلاقی
 حفظ اطلاعات مشتری
 ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتری
 بهبود عملکرد مشتریان ما به طور قابل توجهی
 نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان
 ایجاد روابط پایدار مبتنی بر اعتماد
برخی از مشتریان استقرار و مشاوره شرکت کاوشگران:

 صنایع توسعه بسته بندی آپادانا
 چوب سنگ نگین شرق
 چوب سنگ سناباد
 صنایع غذایی مهتا
 رایانه ثانیه شمارشرق
 ایزوگام جاوید
 شرکت ماشین روستا
 موسسه اموزش عالی بینالود
 شرکت نرم افزاری آموت
 سیمان شرق
 شرکت میراب لوله توس
 شرکت لوله شرق آسیا
 شرکت خوراک دام ماکیان فسفات
برخی از مشتریان آموزشی :
 سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی
 نان اوران رضا (صنایع غذایی 95 95 )
 کاشی زهره
 تکلان توس
 صنایع امام هادی
 توانکاران
 شرکت ابزار پزشکی اسوه اسیا
 پلیمر توس
 رنگ سیکلمه
 موسسه اموزش عالی بینالود
 صفا تک رضوی
 الکترونیک خراسان
 صنایع غذایی عالیس
 سیمان شرق
 کاشی تیما
 صنایع غذایی گرینه
 نرم افزاری آموت
 دانشگاه خیام و....

توضیحات

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند ؟

ü      رئیس آزمایشگاه

ü      مدیران آزمایشگاه

ü      تکنسین های آزمایشگاه

ü      مسئول فنی ها یا کارشناسان آزمایشگاه ها

ü      مدیرن کنترل کیفیت و مدیران تضمین کیفیت آزمایشگاه ها

 

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
بله
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر

آدرس:مشهد شهرک فناوری صنایع غذایی بیوتکنولوژی شمال شرق