رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزش مهارتهای ارزیابی در کانون های ارزیابی و توسعه در تاریخ جمعه ۱۷ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کارگاه آموزش مهارتهای ارزیابی در کانون های ارزیابی و توسعه

شروع:
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۱۷ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
کارگاه آموزش مهارتهای ارزیابی در کانون های ارزیابی و توسعه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

متخصص منابع انسانی و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
دارای گواهینامه مدیریت کانون ارزیابی تأییدشده توسط انجمن روانشناسی بریتانیا
دارای گواهینامه ارزیابی در کانون ارزیابی تأییدشده توسط انجمن روانشناسی بریتانیا
دارای گواهینامه مصاحبه شایستگی محور تأییدشده توسط وزارت آموزش کانادا
دارای گواهینامه بهره برداری و تحلیل آزمونهای توانایی شناختی و شخصیت از انجمن روانشناسی بریتانیا

برگزارکنندگان

مؤسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)
مؤسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آدرس: تهران سعادت آباد، بلوار بیست و چهار متری، پلاک 53، واحد 2، تلفن تماس: 26417523