رویداد به پایان رسیده است!
8 بعدی باش! /چگونه سال 99 به بهترین سال زندگی مان تبدیل شود؟ در تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰:۰۰

8 بعدی باش! /چگونه سال 99 به بهترین سال زندگی مان تبدیل شود؟

  • رایگان
  • یزد
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۲:۰۰

آدرس: یزد یزد خیابان دهم فروردین هتل داد