رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی در تاریخدوشنبه ۳۱ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی

شروع:
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان: تهران
دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

مدرس دوره:

 دکتر محسن ریاضی

 • دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
 • معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
 • رئیس گروه برنامه ریزی و تدوین راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی

 

 سرفصل دوره:

 •  آشنایی با عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه های مختلف (بیمه، درمان و سرمایه گذاری)
 • آشنایی با فرآیند پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنایی با فرآیند بازرسی از کارگاه ها و قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنایی با مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان
 • آشنایی با فرآیند اجراییات و قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • نحوه اخذ کد کارگاهی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان
 • تخفیفات و معافیت های موجود در زمینه نرخ حق بیمه برای کارفرمایان
 • نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان
 • راهکارهای وصول حق بیمه از کارفرمایان در تامین اجتماعی
 • نحوه بخشودگی جرائم کارفرمایان
 • آشنایی با پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • چگونگی بررسی شکایات کارفرمایان در هیئت های بدوی و تجدید نظر
 • و ...

سخنرانان

دکتر محسن ریاضی

دکتر محسن ریاضی

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکنندگان

مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

iec.aut.ac.ir

زمان‌بندی دوره

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم
عنوانشروعپایان
شنبه ۲۲ اردیبهشت۱۶:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت۱۶:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۶:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۶:۰۰۲۰:۰۰

آدرس:تهران خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک ۷ برج فناوری ابن سینا