رویداد به پایان رسیده است!
نقد آگاهانه کتاب با موضوع "تعامل همراه با حس حضور: حس حضور در محیط‌های یادگیری رایانه‌محور" در تاریخدوشنبه ۳۰ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نقد آگاهانه کتاب با موضوع "تعامل همراه با حس حضور: حس حضور در محیط‌های یادگیری رایانه‌محور"

شروع:
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
نقد آگاهانه کتاب با موضوع "تعامل همراه با حس حضور: حس حضور در محیط‌های یادگیری رایانه‌محور"
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

ثریا خزائی

ثریا خزائی

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهنده

راضیه شاهوردی

راضیه شاهوردی

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

نقاد

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی