رویداد به پایان رسیده است!
سخنرانی علمی با موضوع: رابطه بین ابعاد بهزیستی روانی و سلامت جسمی در تاریخشنبه ۱۵ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سخنرانی علمی با موضوع: رابطه بین ابعاد بهزیستی روانی و سلامت جسمی

شروع:
شنبه ۱۵ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۱۵ دی ۹۷ ۱۵:۰۰
سخنرانی علمی با موضوع: رابطه بین ابعاد بهزیستی روانی و سلامت جسمی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان- دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران