🎉 آغاز ثبت نام پک‌های تابستانی دوره‌های آموزشی با تخفیف ویژه 1️⃣ پک نرم افزارهای کاربردی 2️⃣ پک تربیت پژوهشگر 3️⃣ پک کنترل و مدیریت پروژه 4️⃣ پک هوشمندسازی کسب و کار 👥 با تدریس اساتید مطرح هر حوزه

شروع:
دوشنبه ۳ مرداد ۰۱ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ۰۱ ۱۹:۰۰
🎉 آغاز ثبت نام پک‌های تابستانی دوره‌های آموزشی با تخفیف ویژه    1️⃣ پک نرم افزارهای کاربردی 2️⃣ پک تربیت پژوهشگر 3️⃣ پک کنترل و مدیریت پروژه 4️⃣ پک هوشمندسازی کسب و کار 👥 با تدریس اساتید مطرح هر حوزه
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی