رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان: تجربه آسیایی" مدرس: دکتر فرهاد تقی زاده حصاری در تاریخ شنبه ۱۱ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

کارگاه آموزشی سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان: تجربه آسیایی" مدرس: دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


سرفصل های کارگاه:

●        نقش شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد های آسیایی، مشکلات این شرکت ها در دسترسی به منابع مالی و راهکارها

●        ایجاد پایگاه داده های ریسک اعتباری شرکت های کوچک و متوسط به منظور ارزیابی اعتباری شرکتها

●        معرفی و تشریح مدل های جامع برای اعتباری سنجی شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان

●        معرفی تجربیات موفق آسیایی در حوزه اعتبارسنجی و ضمانت اعتباری

 

سخنرانان

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری
دکتر فرهاد تقی زاده حصاری
● عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه واسدا (Waseda)، توکیو، ژاپن ● استاد مدعو، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کیو(Keio)، توکیو، ژاپن ● اقتصاد دان و دستیار ارشد رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI

● عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه واسدا (Waseda)، توکیو، ژاپن
● استاد مدعو، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کیو(Keio)، توکیو، ژاپن
● اقتصاد دان و دستیار ارشد رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI

برگزارکنندگان

پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهشکده مطالعات فناوری

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
برگزاری کارگاهشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۷
  • شروع: شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
  • پایان: شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران تهران، خیابان ستارخان، خیابان دکتر حبیب اله، بلوار شهید متولیان، پلاک 9