رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان: تجربه آسیایی" مدرس: دکتر فرهاد تقی زاده حصاری در تاریخشنبه ۱۱ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان: تجربه آسیایی" مدرس: دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

شروع:
شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
کارگاه آموزشی سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان: تجربه آسیایی" مدرس: دکتر فرهاد تقی زاده حصاری
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

سرفصل های کارگاه:

●        نقش شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد های آسیایی، مشکلات این شرکت ها در دسترسی به منابع مالی و راهکارها

●        ایجاد پایگاه داده های ریسک اعتباری شرکت های کوچک و متوسط به منظور ارزیابی اعتباری شرکتها

●        معرفی و تشریح مدل های جامع برای اعتباری سنجی شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان

●        معرفی تجربیات موفق آسیایی در حوزه اعتبارسنجی و ضمانت اعتباری

 

سخنرانان

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

● عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه واسدا (Waseda)، توکیو، ژاپن ● استاد مدعو، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کیو(Keio)، توکیو، ژاپن ● اقتصاد دان و دستیار ارشد رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI

● عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه واسدا (Waseda)، توکیو، ژاپن
● استاد مدعو، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کیو(Keio)، توکیو، ژاپن
● اقتصاد دان و دستیار ارشد رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI

برگزارکنندگان

پژوهشکده مطالعات فناوری

پژوهشکده مطالعات فناوری

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
برگزاری کارگاهشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۷

آدرس:تهران تهران، خیابان ستارخان، خیابان دکتر حبیب اله، بلوار شهید متولیان، پلاک 9