دوره مهارتی آینده پژوهی با هدف اجرا در پایان نامه و رساله(کاملا کاربری و تکنیکال)

شروع:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۷ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان: تهران
دوره مهارتی آینده پژوهی با هدف اجرا در پایان نامه و رساله(کاملا کاربری و تکنیکال)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران انتهای اتوبات ستاری -دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی