رویداد به پایان رسیده است!
استراتژي داده | Data Strategy در تاریخ شنبه ۵ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

استراتژي داده | Data Strategy

شروع:
شنبه ۵ آبان ۹۷ ۱۶:۳۰
پایان:
شنبه ۵ آبان ۹۷ ۱۸:۳۰
استراتژي داده | Data Strategy
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

استراتژي داده از منظر استراتژي ديجيتال


 

سخنرانان

دكتر محمد حسن زاده
دكتر محمد حسن زاده
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سعيد روحاني
دكتر سعيد روحاني
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دكتر مصطفي اميني
دكتر مصطفي اميني
دبير سلسله نشستهاي علم اطلاعات حسينيه ارشاد

آدرس: تهران خيابان دكتر شريعتي، موسسه حسينيه ارشاد، كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد، سالن نشستهاي علمي