استراتژي داده | Data Strategy

شروع رویداد
شنبه ۵ آبان ۹۷ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۵ آبان ۹۷ ۱۸:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / استراتژیک
اضافه به تقویم
استراتژي داده | Data Strategy
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

استراتژي داده از منظر استراتژي ديجيتال

 

سخنرانان

دكتر محمد حسن زاده

دكتر محمد حسن زاده

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

دكتر سعيد روحاني

دكتر سعيد روحاني

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

دكتر مصطفي اميني

دكتر مصطفي اميني

دبير سلسله نشستهاي علم اطلاعات حسينيه ارشاد

آدرس:تهران خيابان دكتر شريعتي، موسسه حسينيه ارشاد، كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد، سالن نشستهاي علمي