سياستگذاري داده | Policy Making for Data

شروع رویداد
شنبه ۱۹ آبان ۹۷ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۱۹ آبان ۹۷ ۱۸:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / استراتژیک
اضافه به تقویم
سياستگذاري داده | Policy Making for Data
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سياستگذاري داده

سخنرانان

دكتر رضا نقي زاده

دكتر رضا نقي زاده

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور

دكتر مهدي ثنايي

دكتر مهدي ثنايي

بنيانگذار گروه شفافيت براي ايران

دكتر مصطفي اميني

دكتر مصطفي اميني

دبير سلسله نشستهاي علم اطلاعات حسينيه ارشاد

آدرس:تهران خيابان دكتر شريعتي ،‌ موسسه حسينيه ارشاد ،‌ كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد ، سالن نشستهاي علمي