طراحي داده محور | Data-Driven Design

شروع رویداد
شنبه ۲۴ آذر ۹۷ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۲۴ آذر ۹۷ ۱۸:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
طراحي داده محور | Data-Driven Design
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

طراحي داده محور محصول و خدمت

سخنرانان

مهندس اميرحسين ثقه الاسلامي

مهندس اميرحسين ثقه الاسلامي

متخصص رشد و بازي‌وارسازي

مهندس جواد سخايي

مهندس جواد سخايي

متخصص مديريت داده

دكتر مصطفي اميني

دكتر مصطفي اميني

دبير سلسله نشستهاي علم اطلاعات حسينيه ارشاد

برگزارکنندگان

كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد

كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد

آدرس:تهران خيابان دكتر شريعتي ،‌ موسسه حسينيه ارشاد ،‌ كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد ،‌ سالن نشستهاي علمي