مهارتهاي داده اي در عصر ديجيتال | Data Skills for Digital Era

شروع رویداد
شنبه ۲۲ دی ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۲ دی ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
مهارتهاي داده اي در عصر ديجيتال | Data Skills for Digital Era
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

مهارت هاي داده اي در دوران انقلاب صنعتي چهارم

 

سخنرانان

مهندس محمدرضا محتاط

مهندس محمدرضا محتاط

پژوهشگر علوم داده

دكتر محمد زره ساز

دكتر محمد زره ساز

عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

دكتر مصطفي اميني

دكتر مصطفي اميني

دبير سلسله نشستهاي علم اطلاعات حسينيه ارشاد

برگزارکنندگان

كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد

كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد

آدرس:تهران خيابان دكتر شريعتي ، موسسه حسينيه ارشاد ،‌ كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد ، سالن نشستهاي علمي