تحلیل دینامیکی و طراحی فونداسیون ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

شروع:
یک‌شنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
تحلیل دینامیکی و طراحی فونداسیون ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: اصفهان اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان- مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد