دومین نشست تحریم ها و راهکارهای مقابله با آن (مدیریت چالش های پولی و ارزی)

شروع:
دوشنبه ۳ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
مکان: تهران
موضوع:مالی / غیره
دومین نشست تحریم ها و راهکارهای مقابله با آن (مدیریت چالش های پولی و ارزی)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر مرتضی اله داد

دکتر مرتضی اله داد

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران

مهندس علیرضا ساعدی

مهندس علیرضا ساعدی

عضو هیئت عامل و معاون صندوق توسعه ملی

دکتر داوود دانش جعفری

دکتر داوود دانش جعفری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر بهروز هادی زنوز

دکتر بهروز هادی زنوز

اقتصاد دان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی دکتر مرتضی اله داد۱۴۱۴:۴۰
سخنرانی مهندس علیرضا ساعدی۱۴:۴۰۱۵:۲۰
میزگرد تخصصی۱۵:۲۰۱۵:۴۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۵:۴۰۱۶:۰۰

آدرس:تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختارعسگری، شماره ۶، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی