کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی

شروع رویداد
سه‌شنبه ۵ تیر ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۵ تیر ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادشهرکرد
اضافه به تقویم
کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر  از طریق روش های کمی و کیفی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰-۰۲۱۸۸۶۲۸۹۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهرکرد برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

 

کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی

با حضور 

Mahdi Ebnali

PhD Student, HCI group

State University of New York at Buffalo 

مدت و زمان بندی: سه شنبه 5 تیر 1397، از ساعت 09:00 تا 12:00

آدرس محل برگزاری:  شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده مهندسی، طبقه اول، سالن خیام


آدرس:شهرکرد شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده مهندسی، طبقه اول، سالن خیام