رویداد به پایان رسیده است!
معرفی فرصت های حمایت از پژوهش در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در تاریخیکشنبه ۵ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

معرفی فرصت های حمایت از پژوهش در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

شروع:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / غیره
معرفی فرصت های حمایت از پژوهش در  مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن طبقه هشتم