رویداد به پایان رسیده است!
معرفی فرصت های حمایت از پژوهش در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در تاریخ یکشنبه ۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

معرفی فرصت های حمایت از پژوهش در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

شروع:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع: پزشکی / غیره
معرفی فرصت های حمایت از پژوهش در  مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن طبقه هشتم