رویداد به پایان رسیده است!
Workshop on Introduction to Deep Learning در تاریخیکشنبه ۴ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Workshop on Introduction to Deep Learning

شروع:
یک‌شنبه ۴ آذر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۴ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
Workshop on Introduction to Deep Learning
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم rقم - دانشگاه قم