کارگاه مدل های کسب و کار

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۹۴ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۹۴ ۲۱:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه مدل های  کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

کارگاه مدل های کسب و کار 

آدرس:اهواز تلفن هماهنگی 32202003-061