ثبت نام کمک های اولیه

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۹ آبان ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
ثبت نام کمک های اولیه
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، شماره تماس?