رویداد به پایان رسیده است!
ثبت نام کمک های اولیه در تاریخسه‌شنبه ۱۹ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ثبت نام کمک های اولیه

شروع:
پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۹ آبان ۹۴ ۰۰:۰۰
ثبت نام کمک های اولیه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، شماره تماس?