کارگاه تجربه کاربری

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
  کارگاه تجربه کاربری
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


آدرس:اصفهان شهرك علمي تحقيقاتي صفه - واحد٢٢٢

موقعیت جغرافیایی رویداد