کارگاه تجربه کاربری

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
  کارگاه تجربه کاربری
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
کارگاه تجربه کاربری
۱۴ مرداد
رایگان
تمام شد
کارگاه تجربه کاربری
۱۴ مرداد
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر


آدرس:اصفهان شهرك علمي تحقيقاتي صفه - واحد٢٢٢

موقعیت جغرافیایی رویداد