کاربردپذیری و عوامل تجربی

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۹ شهریور ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۹ شهریور ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
کاربردپذیری و عوامل تجربی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

کاربردپذیری و عوامل تجربی


  • برگزاری کارگاه همراه با پذیرایی


آدرس:اصفهان اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - کافه آوا