رویداد به پایان رسیده است!
ADOBE ILLUSTRATOR در تاریخشنبه ۶ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ADOBE ILLUSTRATOR

شروع:
شنبه ۱۵ مهر ۹۶ ۱۶:۳۰
پایان:
شنبه ۶ آبان ۹۶ ۱۹:۳۰
ADOBE ILLUSTRATOR
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:بندرعباس بندرعباس، کوی فرهنگیان، خیابان ابن سینا،پارک علم و فناوری هرمزگان، ساختمان فارابی، مرکز نوآوری