بررسی آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده | آمل

شروع:
چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان: آمل
بررسی آخرین تغییرات  قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده | آمل
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:آمل بلوار مدرس، آفتاب 47، سالن همایش بیمارستان شمال