جشن های ایرانی

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادگردشگری / تاریخی
اضافه به تقویم
جشن های ایرانی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

نیاکان ما جشنهای میهنی خود را همواره و با همبستگی شگفتی در طول سال و بنا به مناسبت های مختلف برگزار می کردند. جشن هایی که معمولا در احترام به طبیعت و با انگیزه پاسداری از آن به پا می شد و به تعبیر دیگر زمان اجرای اغلب آن ها با تقویم طبیعت منطبق بود... این جشن ها از جمله مهمترین نمودهای فرهنگی هر قوم و ملتی هستند که به نوعی نشانگر ژرفای میراث فرهنگی آن ملت می باشند.
ما ایرانیان به سبب داشتن تاریخ و تمدنی کهن، وارث فرهنگی ژرف و متنوع هستیم که در دامن خود جشن ها و آیین های بسیاری را پرورانده که جشن باستانی نوروز یکی از آن هاست. با این حال قالیچه پر نقش و نگار جشنهای ایرانی در ذهن ما ایرانیان به مرور رنگ باخته و به نوعی فراموش شده است. بنابراین؛ شایسته است هویتمان را بیشتر شناخته و شایسته تر آن که در شناساندن و گسترش فرهنگ ایرانی واحیای این قسم آیین های فراموش شده قدمی برداریم تا مبادا فرزندان ایران زمین آنچه که میراث دارش هستند را ندانسته از دیگران وام بگیرند...

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
پذیرش۱۵:۳۰۱۶:۰۰
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۶:۰۰۱۶:۱۰
نمایش دولت خانه ی عصر صفوی با اجرای همیاران گردشگری اصفهان۱۶:۱۰۱۶:۲۵
موسیقی ایرانی۱۶:۲۵۱۶:۴۰
جشن های ایرانی - دکتر طاهری۱۶:۴۰۱۷:۲۵
پذیرایی۱۷:۲۵۱۷:۳۰
موسیقی ایرانی۱۷:۳۰۱۷:۴۵
فال کوزه و حافظ خوانی۱۷:۴۵۱۸:۰۰

سخنرانان

دکتر صدرالدین طاهری

دکتر صدرالدین طاهری

برگزارکنندگان

Isfahan Tourist Info

Isfahan Tourist Info

آدرس:اصفهان اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان سیدعلیخان، کافه کتاب مرکزی