دوره فشرده برنامه نویسی اندروید

شروع رویداد
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادبابلسر
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
دوره فشرده برنامه نویسی اندروید
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:بابلسر خیابان امام خمینی،‌ مجتمع فنی تهران،‌ شعبه بابلسر