پیش رویداد استارت آپ ویکند اراک

شروع رویداد
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۹۴ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۹۴ ۱۲:۰۰
مکان رویداداراک
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
پیش رویداد استارت آپ ویکند اراک
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

سایت اصلی استارت آپ ویکند اراک
www.swarak.com

این پیش رویداد برای آمادگی و آموزش استارت آپ ویکند می باشد

آدرس:اراک استان مرکزی، اراک، سردشت، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی اراک