کارگاه مهارت های مقاله نویسی

شروع:
شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
کارگاه مهارت های مقاله نویسی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

سخنرانان

دکتر آمنه الیکایی

دکتر آمنه الیکایی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

آدرس:تهران ده ونک ، دانشگاه الزهرا