رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مهارت های مقاله نویسی در تاریخ شنبه ۱۱ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

کارگاه مهارت های مقاله نویسی

  • رایگان
  • تهران
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


سخنرانان

دکتر آمنه الیکایی
دکتر آمنه الیکایی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
  • شروع: شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
  • پایان: شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران ده ونک ، دانشگاه الزهرا