دومین رویداد ارزش آفرینان

شروع:
شنبه ۵ بهمن ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۵ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: اراک
دومین رویداد ارزش آفرینان
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی رويداد ارزش آفرينان

عنوانشروعپایان
پذيرش شركت كنندگان و شبكه سازي و پذيرايي۱۶:۰۰۱۶:۳۰
قرائت قرآن مجيد و سرود جمهوري اسلامي ايران۱۶:۳۰۱۶:۳۵
آغاز برنامه و توضيحات چرايي برنامه۱۶:۳۵۱۶:۴۰
سخنراني رياست محترم اتاق بازرگاني اراك۱۶:۴۰۱۶:۵۰
ارائه ي سجاد كزازي۱۶:۵۰۱۷:۱۰
ارائه ي رضوان مددي۱۷:۱۵۱۷:۴۰
گفتگو با آقاي رامتين شهرت زين آباد۱۷:۴۵۱۸:۳۰
پرسش و پاسخ۱۸:۳۰۱۸:۴۵
عكس دسته جمعي و شبكه سازي و پذيرايي۱۸:۴۵۱۹:۰۰
پايان۱۹:۰۰

سخنرانان

رضوان مددي
رضوان مددي
يكي از بنيانگذاران استارتاپ يوتوپين
سجاد كزازي
سجاد كزازي
طبيعت گرد،عكاس و توليدكننده محتواي گردشگري
رامتين شهرت زين آباد
رامتين شهرت زين آباد

برگزارکنندگان

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك
ارزش آفرينان
ارزش آفرينان

آدرس: اراک انتهای خیابان هپکو، جنب پمپ گاز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک