توسعه و مدیریت تیم های کوچک با اسکرام (Scrum Master)

شروع:
پنج‌شنبه ۲۶ دی ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۲۷ دی ۹۸ ۱۸:۰۰
توسعه و مدیریت تیم های کوچک با اسکرام (Scrum Master)
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران، مرکز رشد واحد های فناور