اولین همتاک 98

شروع:
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۰۰
اولین همتاک 98
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:کرج پل آزادگان، روبروی مسجد، مجتمع فنی تهران، طبقه دوم