کلینیک: کاربردپذیری

کلینیک: کاربردپذیری

شروع رویدادیک‌شنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
پایان رویدادیک‌شنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
برگزارکننده‌ی رویداد

آواتک

مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

در این رویداد هم می‌توانید از تجربه‌ی مدیر محصول سابق دیجی‌کالا و هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت طراحان تجربه‌ی تی‌آرا به صورت عملی بهره‌مند شوید. همچنین چند استارتاپ با محصولشان در حضور اسما کروبی نقاط قوت و ضعفشان را از زاویه‌ی UI/UX و کاربردپذیری بررسی خواهند کرد.

مدرسین کارگاه

اسما کروبی

اسما کروبی

هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت «طراحان تجربه‌ی تی‌آرا»

مدیر محصول سابق دیجی‌کالا
UX Director سابق دیجی‌کالا

زمان‌بندی

یک‌شنبه
عنوانشروعپایان
پذیرش۱۷:۰۰۱۷:۱۰
شروع کارگاه۱۷:۱۰۱۹:۰۰
پذیرایی و شبکه‌سازی۱۹:۰۰۱۹:۳۰

آدرس:تهران امیرآباد شمالی، دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه‌ی پنجم، آواتک