با لندیما: پخش فیلم بنیانگذار (The Founder)

شروع:
دوشنبه ۷ خرداد ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۷ خرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
با لندیما: پخش فیلم بنیانگذار (The Founder)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرمان میدان قرنی، خیابان امام، کوچه امام 1، فضای کار اشتراکی لندیما