رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه قراردادنویسی تجاری بین‌المللی در تاریخ دوشنبه ۲۶ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه قراردادنویسی تجاری بین‌المللی

  • ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
  • مشهد
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


بیش از ۱۰۰۰ شرکت بین المللی در مشهد به ثبت رسیده و معاملات با شرکت های خارجی جهت تجارت، روز به روز بیشتر می‌شود. در حالی که عموم وکلا و مشاوران و بازرگانان آگاهی لازم از فنون مذاکره و‌ تکنیک های انعقاد قرارداد های تجاری را ندارند!

کارگاه در دو بخش مطرح می‌شود:
۱- قواعد عمومی نگارش قرارداد از جمله مقررات و‌تکنیک‌های مربوط به مذاکره؛ تشکیل و امضای قرارداد؛ اعتبار قرارداد؛ تفسیر قرارداد؛ شروط و محتوای قرارداد و قانون حاکم بر قرارداد
۲- قواعد اختصاصی قرارداد های مهم از جمله بیع بین المللی؛ قرارداد های لیسانس و فرانشیز؛ قرارداد های نمایندگی تجاری؛ قرارداد های انتقال فن‌آوری؛ قرارداد های B.O.T و قرارداد های پیمانکاری و...

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه آخر
عنوانشروعپایان
28 بهمن۱۶:۰۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
5 اسفند۱۶:۰۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
12 اسفند۱۶:۰۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
19 اسفند۱۶:۰۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
26 اسفند۱۶:۰۰۱۸:۰۰
  • شروع: دوشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲۶ اسفند ساعت ۱۸:۰۰

آدرس: مشهد مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان، مجتمع اداری تجاری وصال، طبقه پنجم، شماره ۵۱، دفتر دکتر رحیم باغبان