موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها

آدرس

تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن خلیج فارس محل کارگاه شماره ۲ (نیم طبقه سالن ۱-۴۴، جنب ستاد برگزاری نمایشگاه)

موقعیت جغرافیایی رویداد