رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی نرم افزار کریر در تاریخپنج‌شنبه ۱۶ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی نرم افزار کریر

شروع:
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
کارگاه آموزشی نرم افزار کریر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

1-آشنایی با تاریخچه ی علم تهویه ی مطبوع و شرایط آسایش حرارتی

2- آشنایی با اصول محاسبه ی بارهای حرارتی و برودتی و روش محاسبه ی آن

۳- آشنایی با انواع سیستم ها و دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه ی مطبوع

۴- آشنایی با مزایا و معایب هریک از سیستمها و چگونگی اولویت سنجی برای انتخاب

۵- آشنایی با مباحث مربوطه‌ی مقررات ملی ساختمان

۶- آشنایی با محاسبات سایکرومتریک

۷- آشنایی با شرایط اقلیمی شهرهای ایران

۸- چگونگی تعریف مشخصات فیزیکی فضای طرح: مشخصات  جغرافیایی طرح

( طول و عرض جغرافیایی و دمای خشک و تر تابستانی و زمستانی دمای طرح

داخل  و خارج)

9- چگونگی تعریف جدارهای خارجی ساختمان (سقف - کف –  دیوار - در –

پنجره - سایبان - پارتیشن)

۱۰- چگونگی تعریف ، بارهای داخلی ساختمان ( دستگاه ها  و تجهیزات روشنایی ها - بارهای متفرقه - سطح فعالیت افراد)

11- چگونگی تعریف سیستمهای مرکزی حرارتی برودتی ساختمان

۱۲- چگونگی تهیهی گزارش از نرم افزار، اعتبارسنجی و تحليل أن

۱۳- حل و تحلیل یک پروژه

سخنرانان

مهندس امین طالبیان

مهندس امین طالبیان

برگزارکنندگان

پارسا پی سپار

پارسا پی سپار

معاونت اجرایی

زهرا حسینی

زهرا حسینی

مدیر اجرایی

آدرس:تهران تهران - میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فرجام خیابان حیدرخانی خیابان ملک لو ، دانشگاه علم و صنعت ایران ورودی شماره 3 دانشکده معماری و شهرسازی