جلسه‌ی دوم دوره (کاوش در کلان‌داده) ـ یافتن آیتم‌های مشابه در گرافِ کلان

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
جلسه‌ی دوم دوره (کاوش در کلان‌داده) ـ یافتن آیتم‌های مشابه در گرافِ کلان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۳۵۷۸۲۹۵۵ - ۰۹۱۰۲۱۰۸۸۱۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه اول، کلاس ۱۰۳