رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه بیوانفورماتیک در تاریخ پنج‌شنبه ۱۸ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۹:۰۰

کارگاه بیوانفورماتیک

  • رایگان
  • تهران
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


مدرس کارگاه

دکتر فاطمه فروتن
دکتر فاطمه فروتن
پژهشگر و دانشجوی فوق دکترا بیوتکنولوژی پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزارکنندگان

انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشکده  دامپزشکی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی ایران
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی ایران
  • شروع: پنج‌شنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: پنج‌شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: تهران خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، کلاس شهید پور مهدی