کاور
دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰

کارگاه آموزشی طراحی الگوی کسب و کار و تدوین برنامه کاری

  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • کرمان
  • کسب و کار
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر مصطفی کریمیان اقبال
دکتر مصطفی کریمیان اقبال
عضو انجمن شورای مشاورین انجمن بین المللی پارکهای علمی (IASP) و بنیانگذار پارک های علم و فناوری در ایران

برگزارکنندگان

  • شروع: دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰

آدرس: کرمان خیابان شهید کامیاب، روبروی یخدان مویدی، مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم