رویداد به پایان رسیده است!
همایش رایگان زبان بدن در مذاکرات در تاریخچهارشنبه ۳۰ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش رایگان زبان بدن در مذاکرات

شروع:
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶ ۱۹:۰۰
همایش رایگان زبان بدن در مذاکرات
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز آدرس محل برگزاری بعد از ثبت نام پیامک میشود