همایش رایگان زبان بدن در مذاکرات

شروع رویداد
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶ ۱۹:۰۰
مکان رویداداهواز
اضافه به تقویم
همایش رایگان زبان بدن در مذاکرات
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۶۰۰۱۰۰۴۵-۰۹۱۶۰۰۱۰۰۴۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز آدرس محل برگزاری بعد از ثبت نام پیامک میشود